About

Авторът на този блог е журналист и редактор. Въпреки това публикуваните материали са авторски и не ангажират с нищо работодателите ми. Те са писани в свободното ми време и нямат нищо общо с редакционната им политика. Темите са различни, предпочитам да акцентирам върху икономиката, пречупена, сдъвкана и поднесена във вид, който може да се разбере и от обикновения Интернет потребител.

За коментари, критики и похвали – ktpk@abv.bg. Може да ме намерите и на скайп: k0tapak (o=нула).